Aktualności

22
mar

Klaster Lubelska Medycyna - spotkanie dotyczące diagnostyki

20 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali Auditorium Maximum Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nasza Firma, jako członek Klastra Medycyny Lubelskiej miała okazję uczestniczyć w spotkaniu dedykowanym szeroko rozumianym rozwiązaniom z zakresu diagnostyki medycznej. Wydarzenie to było pierwsze z zaplanowanej serii spotkań mających na celu integrację środowiska oraz identyfikację możliwości nawiązywania współpracy, która pozwoli na dalszą...
15
gru

Audyt bezpieczeństwa

Jako firma zajmująca się szeroko rozumianymi zagadnieniami IT oferujemy także wykonywanie takich usług jak Audyty bezpieczeństwa. Audyty wykonywane przez nas są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności § 20 ust. 2 pkt 14, które wprowadziło obowiązek zapewnienia okresowego (lecz nie rzadziej niż raz na rok) audytu wewnętrznego w...
21
lis

I Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego

18 listopada w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się I Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego, którego organizatorem było Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie oraz Lubelskim Inkubatorem Technologii Informatycznych. Patronat nad wydarzeniem objął Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Krzysztof Żuk –...

Podstawowe etapy wdrożeń naszych produktów

Zamiarem tego etapu jest określenie celów projektu, zrozumienie środowiska gospodarczego, ustanowienia organizacji projektu oraz określenie kierunków usprawnienia firmy. Czynnościami wykonywanymi w pierwszym etapie są m.in. przeprowadzenie narady inicjującej, ocena istniejącego stanu funkcjonowania firmy oraz powołanie zespołu wdrożeniowego. Po przedstawieniu metodyki i zakresu projektu przeprowadzamy analizę przedwdrożeniową, natomiast kierownik zespołu definiuje szczegółowy harmonogram wdrożenia, plan wdrożenia projektu oraz kosztorys.

Celem tego etapu jest uzgodnienie i udokumentowanie procesów gospodarczych firmy, określenie priorytetów zmian oraz przeprojektowanie sposobów działania oraz struktury.

Czynnościami wykonywanymi w ramach tego są: prezentacja metody, udokumentowanie procesów gospodarczych, analiza i wybór procesów do przeprojektowania oraz ich przeprojektowanie.

Rozpoczyna się od szkoleń użytkowników kluczowych i administratora. Następnie wypracowana jest koncepcja systemu na poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa po przeniesieniu ich do systemu. Opracowywany jest prototyp konwersji danych oraz wykonywany jest test przeniesienia danych.

Tworzone scenariusze testowe mają za zadanie sprawdzić poprawność implementacji poszczególnych procesów biznesowych w systemie. Formalne zatwierdzenie uruchamianej funkcjonalności. Przeprowadza się w celu ustalenia, czy można zaakceptować system lub moduł. Testy te najlepiej jest przeprowadzać po zakończeniu testów integracyjnych, dzięki czemu w testowanych aplikacjach nie powinny występować już błędy związane z komunikacją między poszczególnymi elementami. W testach akceptacyjnych sprawdzana jest poprawność procesu biznesowego z punktu widzenia użytkownika końcowego. W ramach testów akceptacyjnych, oferujemy m. in.:
– zbieranie i zgłaszanie wymagań biznesowych;
– przygotowanie scenariuszy akceptacyjnych;
– testy akceptacyjne (wykonywanie scenariuszy akceptacyjnych);
– zgłaszanie błędów i raportowanie progresu prac.

Ostatni etap wdrożenia przed uruchomieniem systemu rozpoczyna się od weryfikacji poprawności parametryzacji. Następnie przygotowywane są instrukcje stanowiskowe oraz szkolenia użytkowników końcowych.

W zależności od rodzaju wdrożenia dane mogą być przenoszone ze starego systemu. Po weryfikacji wprowadzonych danych podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu pracy w systemie.

Etap ten kończy się podpisaniem protokołu zakończenia projektu.

Usługi polegające na usuwaniu przez wykonawcę wad, realizowane przez zespół konsultantów dedykowanych do wykonania wdrożenia (w trybie projektowym), świadczone przez wykonawcę.

W ramach Asysty powdrożeniowej, oferujemy system zgłoszeń Help Desk, konsultacje telefoniczne, pomoc poprzez połączenie zdalne oraz audyty powdrożeniowe.

Usługi