Aktualności

07
lip

Otwarcie Profesorskiej Kliniki Medycznej

Z dumą informujemy, iż dobiegają końca prace związane z otwarciem Profesorskiej Kliniki Medycznej będącej fundamentem Narodowego Instytutu Medycyny Słuchu, Głosu i Mowy. Utworzenie Kliniki pozwoli na kontynuację działań związanych z działalnością badawczo-rozwojową w kierunku świadczenia specjalistycznych usług medycznych na najwyższym, światowym poziomie. Już we wrześniu tego roku pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z wielospecjalistycznych...
06
lip

Stawiamy na rozwój - nowy dział ruszy już we wrześniu....

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że w związku z ekspansją firmy na rynku i wkraczaniem w kolejne branże, struktura firmy R-Soft Studio zostanie we wrześniu rozszerzona o nowy dział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Na czele nowego działu stanie Pani Dyrektor Emilia Niećko. Jako doświadczony ekspert w swojej dziedzinie, poprowadzi go z pełnym profesjonalizmem i pasją,...
22
mar

Klaster Lubelska Medycyna - spotkanie dotyczące diagnostyki

20 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali Auditorium Maximum Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nasza Firma, jako członek Klastra Medycyny Lubelskiej miała okazję uczestniczyć w spotkaniu dedykowanym szeroko rozumianym rozwiązaniom z zakresu diagnostyki medycznej. Wydarzenie to było pierwsze z zaplanowanej serii spotkań mających na celu integrację środowiska oraz identyfikację możliwości nawiązywania współpracy, która pozwoli na dalszą...

Podstawowe etapy wdrożeń naszych produktów

Zamiarem tego etapu jest określenie celów projektu, zrozumienie środowiska gospodarczego, ustanowienia organizacji projektu oraz określenie kierunków usprawnienia firmy. Czynnościami wykonywanymi w pierwszym etapie są m.in. przeprowadzenie narady inicjującej, ocena istniejącego stanu funkcjonowania firmy oraz powołanie zespołu wdrożeniowego. Po przedstawieniu metodyki i zakresu projektu przeprowadzamy analizę przedwdrożeniową, natomiast kierownik zespołu definiuje szczegółowy harmonogram wdrożenia, plan wdrożenia projektu oraz kosztorys.

Celem tego etapu jest uzgodnienie i udokumentowanie procesów gospodarczych firmy, określenie priorytetów zmian oraz przeprojektowanie sposobów działania oraz struktury.

Czynnościami wykonywanymi w ramach tego są: prezentacja metody, udokumentowanie procesów gospodarczych, analiza i wybór procesów do przeprojektowania oraz ich przeprojektowanie.

Rozpoczyna się od szkoleń użytkowników kluczowych i administratora. Następnie wypracowana jest koncepcja systemu na poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa po przeniesieniu ich do systemu. Opracowywany jest prototyp konwersji danych oraz wykonywany jest test przeniesienia danych.

Tworzone scenariusze testowe mają za zadanie sprawdzić poprawność implementacji poszczególnych procesów biznesowych w systemie. Formalne zatwierdzenie uruchamianej funkcjonalności. Przeprowadza się w celu ustalenia, czy można zaakceptować system lub moduł. Testy te najlepiej jest przeprowadzać po zakończeniu testów integracyjnych, dzięki czemu w testowanych aplikacjach nie powinny występować już błędy związane z komunikacją między poszczególnymi elementami. W testach akceptacyjnych sprawdzana jest poprawność procesu biznesowego z punktu widzenia użytkownika końcowego. W ramach testów akceptacyjnych, oferujemy m. in.:
– zbieranie i zgłaszanie wymagań biznesowych;
– przygotowanie scenariuszy akceptacyjnych;
– testy akceptacyjne (wykonywanie scenariuszy akceptacyjnych);
– zgłaszanie błędów i raportowanie progresu prac.

Ostatni etap wdrożenia przed uruchomieniem systemu rozpoczyna się od weryfikacji poprawności parametryzacji. Następnie przygotowywane są instrukcje stanowiskowe oraz szkolenia użytkowników końcowych.

W zależności od rodzaju wdrożenia dane mogą być przenoszone ze starego systemu. Po weryfikacji wprowadzonych danych podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu pracy w systemie.

Etap ten kończy się podpisaniem protokołu zakończenia projektu.

Usługi polegające na usuwaniu przez wykonawcę wad, realizowane przez zespół konsultantów dedykowanych do wykonania wdrożenia (w trybie projektowym), świadczone przez wykonawcę.

W ramach Asysty powdrożeniowej, oferujemy system zgłoszeń Help Desk, konsultacje telefoniczne, pomoc poprzez połączenie zdalne oraz audyty powdrożeniowe.

Usługi