ue

Audyt bezpieczeństwa

15
gru

Jako firma zajmująca się szeroko rozumianymi zagadnieniami IT oferujemy także wykonywanie takich usług jak Audyty bezpieczeństwa.

Audyty wykonywane przez nas są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności § 20 ust. 2 pkt 14, które wprowadziło obowiązek zapewnienia okresowego (lecz nie rzadziej niż raz na rok) audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z tym przepisem, każdy podmiot, który realizuje zadania publiczne ma obowiązek opracowania i ustanowienia, wdrożenia i eksploatowania, monitorowania i przeglądania oraz utrzymania i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacji zapewniającego poufność, dostępność i integralność informacji.

Nasz personel to kompetentna i profesjonalna kadra składająca się z wykwalifikowanych specjalistów, zajmujących się zagadnieniami z zakresu IT oraz dziedzin pokrewnych, dlatego też klientom korzystającym z naszych usług gwarantujemy 100% satysfakcji z nawiązanej współpracy.

Aby uzyskać pełne dane na temat aktualnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Urzędu Gminy, Miasta, Powiatu czy firmy skontaktuj się z nami!