ue

R-SOFT eBiuletyn

R-SOFT eBiuletyn w pigułce
R-SOFT eBiuletyn
Biuletyn jest to urzędowy informator teleinformatyczny, który służy do udostępniona informacji publicznych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.
Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.
Opcje kolorystyczne R-SOFT eBiuletyn