ue

Zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej RODO

rodo6
Zapraszamy na konferencję pt.

„Proces wdrożenia i utrzymania RODO/GDPR. Jak w praktyce doprowadzić do zgodności z rozporządzeniem nr 679/2016 w podmiotach publicznych”

Konferencja rozpocznie się dnia 10.01.2018 r. o godz. 10:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2.

Wydarzenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji – przede wszystkim do kierownictwa danej jednostki, ABI oraz pracowników działu IT.

Konferencja jest bezpłatna, jednak udział w niej wymaga dokonania wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest możliwa do 07.01.2018 r. Przejdź do formularza

Celem konferencji jest przekazanie informacji praktycznych, dlatego nie przewidujemy szczegółowego omawiania treści rozporządzenia 679/2016.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, z jednej jednostki mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.

Program konferencji:
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:45 Jak w praktyce wprowadzić RODO  w JST
Prelegent: mgr inż. Tomasz Nowakowski – Prezes Zarządu R-SOFT STUDIO sp. z o.o.
a) Procesowe podejście do RODO
b) Dlaczego wdrożenie RODO  nie może sprowadzać się tylko zakupu rozwiązań technicznych
c) Jak w praktyce zrealizować główne założenie RODO czyli zasadę rozliczalności
d) Jakie  ułatwienia w kontekście RODO daje technologia
10:45 – 11:30 Zasady ochrony danych osobowych w urzędzie w świetle RODO
Prelegent: prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Herbet   – Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL
a) Podstawy zbierania i przetwarzania DO, klauzule, umowy powierzenia
b) Obowiązek wewnętrznej rejestracji czynności przetwarzania
c) Obowiązki informacyjne ADO oraz odpowiedzialności kierownika jednostki JST
11:30 – 12:00  Przerwa
12:00 – 12:45 Cyberbezpieczeństwo – obowiązkowy element w RODO
Prelegent: dr hab. Bogdan Księżopolski  – Kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa na UMCS oraz Profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
a) Kluczowe cyberzagrożenia dla jednostek samorządowych
b) Metody obrony przed atakami z sieci Internet i nie tylko
c) Analiza ryzyka niezbędnym elementem RODO
12:45 – 13:15  Elektronizacja procesu obsługi zamówień publicznych
Prelegent: mgr inż.  Tomasz Szwajka – specjalista dot. zagadnień PZP
a) konsekwencje dyrektywy PE i RE  2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych
b) założenia centralnej platformy e-Zamówienia
c) propozycje rozwiązań dla Zamawiających – uzupełnienie procesu elektronizacji zamówień publicznych