info

  • R-SOFT STUDIO Sp. z o. o.
  • NIP: 712-326-66-38
  • REGON: 061350095
  • Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN
  • KRS: 0000306936
  • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
  • VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego​​
Informujemy że firma zmieniła siedzibę na Ul. Hanki Czaki 2/39, 01-588 Warszawa

DANE KONTAKTOWE

  • kontakt@rsoftstudio.pl
  • +48 664086672