ue

Archives - Grudzień 2015

21
gru

Spotkanie przedświąteczne

W dniu 18.12.2015 r. odbyła się przedświąteczna kolacja dla pracowników naszej firmy. Była to okazja do złożenia sobie życzeń oraz licznych toastów. Uroczystość uświetnił zaproszony chór „Benedictus”, który wspaniałym wykonaniem polskich kolęd i pastorałek wprowadził nas w świąteczny nastrój. Był to też czas krótkich podsumowań, życzymy sobie aby przyszły rok był równie udany jak mijający …

12
gru

Komunikat w sprawie porozumienia dot. projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”

10 Uprzejmie informujemy, że dnia 14 października 2015 r. zostało podpisane porozumienie, którego przedmiotem jest przeniesienie na R-SOFT Studio sp. z o.o. praw i obowiązków dotyczących usług świadczonych w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”, poprzednio zapewnianych przez E-Studio Software Sp. J. Powyższy fakt oznacza, że z dniem 16 października firma R-SOFT Studio świadczy …

11
gru

Wizyta wybitnego specjalisty w dziedzinie głosu

W przyszłym tygodniu będziemy gościć w naszej firmie wybitnego profesora ze Stanów Zjednoczonych. Jednego z najlepszych światowych specjalistów w dziedzinie głosu. Zaproszenie tak znamienitego gościa nastąpiło w wyniku międzynarodowej współpracy w zakresie projektów badawczo-rozwojowych. Podczas tego pobytu na Lubelszczyźnie odbędziemy wiele spotkań, m.in. z Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Rektorem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie …

7
gru

Dziękujemy za zaufanie

W ostatnim miesiącu 2015 roku zrobiliśmy małe podsumowanie naszej pracy. Cieszy nas fakt, że zaufało nam już tak wielu Klientów. Grudzień jest dla nas miesiącem szczególnie pracowitym, gdyż cały czas podpisywane są nowe umowy oraz przeprowadzane wdrożenia naszych systemów. Dziękujemy za liczne spotkania i rozmowy, które zawsze przebiegały w miłej atmosferze. Liczymy, że nasza współpraca …