ue

Business Process Management BPM

Obecnie, na całym świecie, powodzenie wdrożenia jakiegokolwiek Systemu w organizacji publicznej, naukowej, czy też w przedsiębiorstwie zależy od odpowiednio przeprowadzonej analizy procesów zachodzących u Klienta.

Firma R-Soft Studio w ramach wdrożeń Systemu dokonuje analizy procesów biznesowych i na tej podstawie dostosowuje System do wymagań Klienta.

Dzięki temu nasze Systemy są w pełni dostosowane do procesów zachodzących u naszych Klientów.

W niektórych przypadkach analiza procesów biznesowych pozwala na stwierdzenie nieprawidłowości w procesach u Klienta.

Obecnie używaną przez pracowników R-Soft Studio notacją do modelowania procesów jest BPMN.

Business Process Management BPM
Analiza procesów biznesowych
R-Soft Studio oferuje Klientom następujące usługi w ramach Business Process Management:
  • Przeprowadzanie analizy pod kątem dopasowania Systemu do procedur.
  • Przeprowadzanie analizy pod kątem stwierdzenia nieprawidłowości w procedurach.
  • Pomoc w zmianach procesów służącym poprawie efektywności.