Wschodnie Forum Zamówień Publicznych – edycja 2019

Wschodnie Forum Zamówień Publicznych – edycja 2019

W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbyła się w Lublinie współorganizowana przez naszą firmę kolejna edycja Wschodniego Forum Zamówień Publicznych.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (Sędzia Sądu Najwyższego, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego UMCS).

Wśród licznie zebranych gości i uczestników znalazły się m. in. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Małgorzata Rakowska oraz Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych – Barbara Loba.

Olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się debata na temat elektronizacji zamówień publicznych, w której uczestniczył Prezes R-SOFT STUDIO Tomasz Nowakowski.