ue

Informacje podstawowe (eBiuletyn)

Czym jest system R-SOFT eBiuletyn?
eBiuletyn jest to urzędowy informator teleinformatyczny, który służy do udostępniona informacji publicznych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Ponadto system, który oferujemy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, które jest podstawowy aktem wykonawczym regulujący funkcjonowanie systemów BIP.

Dlaczego R-SOFT eBiuletyn?
Dla kogo jest system R-SOFT eBiuletyn?
Dla kogo jest system R-SOFT eBiuletyn:
System R-SOFT eBiuletyn jest dedykowany w szczególności do podmiotów, które podlegają obowiązkowi udostępniania informacji publicznej:
 • organy władzy publicznej,
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
 • podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
 • podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
 • podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • związki zawodowe i ich organizacje,
 • partie polityczne,
 • inne podmioty wykonujące zadania publiczne.