ue

Infrastruktura IT

Lubimy wyzwania
Lubimy wyzwania i do każdego, nawet najbardziej skomplikowanego zadania podchodzimy z ogromnym zaangażowaniem.

 

Administracja serwerami:

Administrowanie, utrzymywanie, stały monitoring, tworzenie kopii bezpieczeństwa, instalację oprogramowania na serwerach oraz optymalizacja wydajności systemów.

Administracja sieciami:

Planowanie, instalacja, konfiguracja sprzętu, zarządzanie i monitoring infrastruktury sieciowej.

Administracja systemem backupu:

Administrowanie, planowanie archiwizacji, oraz odtwarzanie backupów.

Monitoring sieci

Nieprzerwalny monitoring sieci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości pracy.

Wirtualizacja

Wirtualizacja opierająca się na rozwiązaniach VMware, Citrix Server.

Audyty IT

Audyty bezpieczeństwa sieci, infrastruktury oraz aplikacji webowych wskazujące nieprawidłowości i pozwalające na sprawne funkcjonowanie firmy.

Szkolenia

Kompleksowe szkolenia z zakresu IT, które pozwolą Twojej firmie posiadać wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Do każdego, nawet najbardziej skomplikowanego zadania podchodzimy z ogromnym zaangażowaniem.