Klaster Lubelska Medycyna – spotkanie dotyczące diagnostyki

Klaster Lubelska Medycyna – spotkanie dotyczące diagnostyki

20 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali Auditorium Maximum Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nasza Firma, jako członek Klastra Medycyny Lubelskiej miała okazję uczestniczyć w spotkaniu dedykowanym szeroko rozumianym rozwiązaniom z zakresu diagnostyki medycznej.

Wydarzenie to było pierwsze z zaplanowanej serii spotkań mających na celu integrację środowiska oraz identyfikację możliwości nawiązywania współpracy, która pozwoli na dalszą intensyfikację prac w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i ich efektywnego wprowadzanie na rynek medyczny.

Na spotkaniu przedstawieni zostali Liderzy zespołu, powołani decyzją zarządu Klastra Lubelska Medycyna do pełnienia tej funkcji, Pan Maciej Maniecki – reprezentujący obszar biznesu w Klastrze oraz dr hab. n. med. Piotr Waciński – reprezentujący obszar naukowy i kliniczny w Klastrze. Liderzy zespołu nadają kierunek rozwojowi prac w ramach zespołu ds. Technologii inżynierii medycznej we współpracy z Radą, Zarządem i biurem Klastra Lubelska Medycyna.

W wydarzeniu brały udział osoby reprezentujące i pracujące w przedsiębiorstwach i instytucjach będących Członkami Klastra Lubelska Medycyna, które są zainteresowane szeroko rozumianą diagnostyką i rozwiązaniami w tym zakresie, w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi oraz realizowanymi badaniami naukowymi. Obecni byli także przedstawiciele i pracownicy uczelni, szpitali, prywatnych podmiotów leczniczych oraz innych podmiotów pracujących w Klastrze, które interesują się innowacyjnymi w powyższej tematyce.

Przedstawiciel naszej firmy przybliżył uczestnikom spotkania najbliższe plany na rozwój firmy w kategoriach medycznych, a także poruszył kwestię intensywnego wzrostu zainteresowania telemedycyną. Jako firma IT bierzemy czynny udział w rozwoju tejże formy świadczenia opieki zdrowotnej, a przede wszystkim na telekonsultacjach oraz telediagnostyce.