Prośba o informację handlowąZGODA na otrzymywanie informacji handlowych ( wymagana w celu otrzymania informacji handlowej)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od R-SOFT STUDIO sp. z o. o. drogą komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Na podstawie art.172 Prawa telekomunikacyjnego przesłanie informacji handlowej wymaga uprzedniej zgody. Na podstawie art.10 ust.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie można przesyłać do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną niezamówionej informacji handlowej.

Proszę o przesłanie informacji handlowej w zakresie (proszę zaznaczyć):

Rozwiązania/Aplikacje i Systemy IT

oferta BIP z usługą wsparcia
Oferta DMS (obieg dokumentów)Oferta przejścia z LMEZD na DMSOferta rejestr umów i faktur przechodzących z obsługą białej listyOferta rejestr korespondencji z obsługą ePUAP i e-Nadawcą (PP)Oferta e-ArchiwumOferta e-RADA – obsługa Rady Gminy/Powiatu/Miasta/Sejmiku + system głosowania elektronicznego + statystyki pracy Rady on-lineOferta transmisja wideo przebiegu obrad Rady zgodna z RODOOferta e-usługiOferta utworzenie strony www/portalu zgodnego z WCAG 2.1 i ustawą o dostępności cyfrowejOferta audyt strony www /portalu/BIP w zakresie zgodności z ustawą o dostępności cyfrowejOferta portal OZEOferta dedykowana aplikacja mobilnaOferta dedykowana aplikacja webowa

Inne usługi

Oferta świadczenia usług informatycznych (outsourcing funkcji Administratora Systemów Informatycznych)Oferta konsultingu informatycznegoOferta hosting zgodny z RODO (www, konta e-mail, domena, SSL)Oferta konto e-mail do pracy zdalnejOferta formularze ePUAPOferta usługi konsultingoweOferta integracja systemów lub migracji danychOferta wideokonferencjiOferta konsultingu w zakresie pracy zdalnejOferta spoza katalogu

RODO

Oferta outsourcing IOD lub wsparcie dla IODOferta audyt retencji danych w BIPOferta audyt strony www w zakresie publikacji danych osobowychOferta audyt lub konsultacje/ekspertyzy RODOOferta audyt monitoringu wizyjnego/sieciowego/transmisji wideoOferta wsparcie incydentu RODO – niezależna ekspertyza/doradztwoOferta szkolenie RODOOferta zdalne szkolenia RODOOferta analiza ryzyka

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Oferta audyt KRIOferta kwalifikowany podpis elektroniczny (zgodny z eIDAS)Audyt legalności oprogramowaniaOferta inwentaryzacja aktywów informatycznychOferta szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla użytkownikówOferta procedura zdalnej pracy

Prośba o dodatkowe informacje:

Czerwonym kolorem zaznaczone są produkty i usługi dotyczące zdalnej pracy i/lub zdalnej obsługi interesantów/klientów.
Brak wyboru zakresu informacji potraktujemy jako prośbę o przesłanie oferty ogólnej. Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony przed spamem i innymi niepożądanymi działaniami rejestrujemy adres IP z którego przesyłany jest formularz.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART.13 LUB ART.14 RODO

R-SOFT STUDIO sp. z o.o. . Kontakt poprzez e-mail: rodo@rsoftstudio.pl

Cel: promocja własnej marki i marketing własnych produktów i usług Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f RODO uprawnione działania ADO polegające na prawie do promocji własnej marki i marketingu własnych produktów i usług

Prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku podjęcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu

2 lata

R-SOFT STUDIO sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych (ADO) szanuje prywatność osób fizycznych chroniąc ich dane i respektując prawa podmiotów danych. Kontakt z ADO poprzez e-mail: rodo@rsoftstudio.pl. ADO minimalizuje zakres i celu przetwarzania, dlatego w przypadku inicjowania komunikacji kieruje ją co do zasady na „nie osobowy” adres e-mail, pozyskany z BIP-u podmiotu publicznego lub z firmowej strony www podmiotu prowadzącego dzielność gospodarczą (źródło danych). W związku z ewentualną dalszą komunikacją elektroniczną mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe w zależności od tego jakie faktycznie dane Państwo nam przekażą podczas tej komunikacji. ADO będzie wówczas przetwarzał te dane na podst. art.6 ust.1 lit. f RODO w ramach swego uprawnionego działania polegające na prawie do promocji własnej marki oraz prawie do marketingu własnych produktów i usług. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w UE, nie będą przekazywane innym odbiorcom, nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani do profilowania. Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat. Osobom, których dane będą przetwarzane przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz w przypadku podjęcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Podawanie danych jest całkowicie dobrowolne. Zaznaczyć należy, że dane takie jak imię, nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy nr telefonu pracownika podmiotu publicznego w okresie jego zatrudnienia nie podlegają ochronie RODO, gdyż stanowią informację publiczną.