Otwarcie Profesorskiej Kliniki Medycznej

Otwarcie Profesorskiej Kliniki Medycznej

Z dumą informujemy, iż dobiegają końca prace związane z otwarciem Profesorskiej Kliniki Medycznej będącej fundamentem Narodowego Instytutu Medycyny Słuchu, Głosu i Mowy. Utworzenie Kliniki pozwoli na kontynuację działań związanych z działalnością badawczo-rozwojową w kierunku świadczenia specjalistycznych usług medycznych na najwyższym, światowym poziomie.

Już we wrześniu tego roku pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z wielospecjalistycznych usług medycznych świadczonych przez naszą Klinikę w Lublinie. Ponadto Klinika w porozumieniu z jednostkami naukowymi prowadzić będzie również działalność badawczo-naukową.

Współpraca naszej firmy z wybitnymi specjalistami zarówno z Europy jak i ze Stanów Zjednoczonych, pozwoli na stworzenie interdyscyplinarnego zespołu, którego prace będą miały przełomowe znaczenie dla postępu w dziedzinie telemedycyny.
Jest to jeden z owoców współpracy nawiązanej podczas XXIV edycji Pacific Voice Conference, która odbyła się w październiku ubiegłego roku.

Obecnie nasze działania skupiają się na projekcie, który zakłada stworzenie oferty usług telemedycznych dotyczących przede wszystkim problemów profilaktyki zdrowia z zakresu otorynolaryngologii. Projekt pozwoli na zaproponowanie klientom dotychczas nieoferowanych lub znacząco ulepszonych usług telemedycznych. Odbiorcami produktów powstałych w wyniku realizacji niniejszego projektu będą pacjenci indywidualni, lekarze laryngolodzy, logopedzi, onkolodzy laryngologiczni, państwowe i prywatne podmioty świadczące usługi medyczne:, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola itp.

W przyszłości platforma będzie rozwijana o usługi z zakresu pozostałych specjalizacji.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony, aby na bieżąco zapoznawać się z aktualnościami!