Pierwsza konferencja pt. „Proces wdrożenia i utrzymania RODO/GDPR . Jak w praktyce doprowadzić do zgodności z rozporządzeniem nr 679/2016 w jednostkach samorządowych”

Pierwsza konferencja pt. „Proces wdrożenia i utrzymania RODO/GDPR . Jak w praktyce doprowadzić do zgodności z rozporządzeniem nr 679/2016 w jednostkach samorządowych”

W dniu 10.01.2018 odbyła się organizowana przez nas konferencja dotycząca wdrożenia i utrzymania RODO/GDPR, poruszony został również temat zamówień publicznych.

Spotkanie skierowane było do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, w tym danych osobowych – przede wszystkim do kierownictwa jednostki oraz pracowników działu IT lub ABI.

  • dr hab. Bogdan Księżopolski – ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, Kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa na UMCS oraz Profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych; poruszył temat Cyberbezpieczeństwa jako obowiązkowego elementu w RODO
  • Prof. nadzw. dr hab. nauk prawnych Andrzej Herbet – ekspert w dziedzinie prawa, Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL, radca prawny; przedstawił Zasady ochrony danych osobowych w urzędzie w świetle RODO
  • mgr inż. Tomasz Nowakowski – ekspert w zakresie e-administracji i ochrony danych osobowych, Prezes Zarządu R-SOFT STUDIO sp. z o.o. wyjaśnił jak w praktyce wprowadzić RODO w JST.
  • mgr inż. Tomasz Szwajka – specjalista w zakresie zagadnień PZP, Kierownik Działu Handlowego w R-SOFT STUDIO sp. z o.o. poruszył temat elektronizacji procesu obsługi zamówień publicznych po nowelizacji ustawy PZP.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród władz i pracowników jednostek administracji publicznej. Dziękujemy za tak liczną (ponad 100 osób) obecność.