Podpis elektroniczny

Certyfikat
kwalifikowany / niekwalifikowany

podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny to ogólna nazwa zróżnicowanych technik potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości jego nadawcy przy wymianie informacji drogą elektroniczną. ePodpis powinien spełniać te same warunki co zwykły podpis, tzn. musi być trudny lub niemożliwy do podrobienia, stwarzać możliwość weryfikacji i trwale łączyć się z dokumentem. „Praktyczne formy podpisów cyfrowych stały się dostępne dzięki rozwojowi kryptografii z kluczem publicznym i polegają na dołączeniu do dokumentu skrótu, zaszyfrowanego kluczem prywatnym strony podpisującej.” Tak podaje Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna.

Zatem głównym celem podpisu elektronicznego jest zapewnienie odbiorcy, że dokument wysłany drogą elektroniczną i podpisany ePodpisem pochodził od konkretnego nadawcy.

Certyfikat można wykorzystać do składania deklaracji w ZUS, wysyłania sprawozdań do KRS, zawierania (podpisywania) umów oraz udziału w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych, w tym JEDZ. Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można rejestrować dane w UODO, przesyłać dane do GIIF, a także kontaktować się z Urzędami Administracji Publicznej.

Wyróżniamy dwa rodzaje certyfikatów: kwalifikowany i niekwalifikowany. Różnica między nimi jest zasadnicza, głównie pod względem prawnym. Podpis elektroniczny weryfikowany poprzez certyfikat kwalifikowany wywołuje skutki prawne podpisu odręcznego. Podpis elektroniczny weryfikowany poprzez certyfikat niekwalifikowany wywołuje skutki prawne podpisu odręcznego tylko wtedy, jeśli obie strony zawrą wcześniej umowę. W takiej umowie powinny się znaleźć zapisy o wzajemnym uznaniu podpisów i taka umowa musi być oczywiście podpisana odręcznie.

Kolejna różnica to nośniki przechowywania. Certyfikat kwalifikowany przechowywany jest na urządzeniu kryptograficznym. Może być to np. karta mikroprocesorowa. Klucz bezpiecznego podpisu elektronicznego nigdy nie może być przesłany poza kartę. Certyfikat niekwalifikowany może być przechowywany na komputerze użytkownika lub na płycie. Użytkownik może sam decydować na jakim urządzeniu przetrzymuje taki certyfikat.

Różnią się także pochodzeniem. Certyfikaty kwalifikowane są wydawane przez autoryzowane Centra Certyfikacji. W Polsce mamy ich tylko pięć, m.in: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – Sigillum.

Certyfikaty niekwalifikowane mogą wydawać Centra Certyfikowane oraz niekwalifikowane. Należy pamiętać, że w obu przypadkach, certyfikat wydawany jest na określony okres czasu (rok lub dwa lata).

Ostatnią różnicą jest ograniczenie w użytkowaniu. Certyfikat kwalifikowany może być używany jedynie do weryfikacji podpisu elektronicznego. Ustawa zabrania używania do innych celów takich jak np. szyfrowanie, logowanie itp. Certyfikaty kwalifikowane mogą być używane jedynie z bezpiecznymi aplikacjami, tzn. takimi które posiadają oświadczenie producenta o zgodności z wymogami ustawy o podpisie elektronicznym. Natomiast certyfikaty niekwalifikowane nie posiadają ograniczeń pod względem ich użyteczności.

W jaki sposób zostać posiadaczem nowego certyfikatu?

1. Wejdź na stronę: https://sigillum.pl

2. W zakładce Produkty wybierz zestaw „Certyfikat kwalifikowany eIDAS”, „Certyfikat niekwalifikowany” lub „Certyfikat kwalifikowany eIDAS + Certyfikat niekwalifikowany”.

3. Skonfiguruj wybrany zestaw według własnych potrzeb – wybierz okres ważności certyfikatu, rodzaj karty i czytnika oraz liczbę zestawów.

4. Zarejestruj/ zaloguj się na stronie internetowej.

5. Wypełnij wszystkie niezbędne dane na stronie internetowej (tzw. „kupon”).

6. Wybierz Punkt Rejestracji R-SOFT STUDIO SP. Z O. O. w celu wizyty oraz potwierdzenia tożsamości.

7. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 81 44 08 300 lub oczekuj na kontakt ze strony Inspektora Punktu Rejestracji.

8. Odbierz produkt oraz podpisz umowę w siedzibie naszej firmy pod adresem: Al. Racławickie 8/14, 20-037 Lublin (III piętro, pion A).

Dokładny opis procesu składania zamówienia dostępny jest na stronie https://sigillum.pl, w zakładce

  • PLIKI
  • INSTRUKCJE FORMULARZE
  • PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU SIGILLUM.

Aktualny cennik produktów Centrum Usług Zaufania Sigillum dostępny jest na stronie https://sigillum.pl, w zakładce

  • PLIKI
  • CENNIK.

W jaki sposób przedłużyć okres ważności certyfikatu?

1. Wejdź na stronę: https://sigillum.pl

2. W zakładce Produkty wybierz zestaw „Twoje kolejne certyfikaty”.

3. Skonfiguruj wybrany zestaw według własnych potrzeb – wybierz okres ważności certyfikatu, typ certyfikatu, rodzaj karty i czytnika oraz liczbę zestawów.

UWAGA: Jeżeli znajdujesz się w posiadaniu karty/ czytnika oraz nie potrzebujesz wymiany komponentów wybierz podczas konfiguracji:

a) Karta kryptograficzna: „W posiadaniu subskrybenta”.

Jeśli chcesz otrzymać podpis na dotychczasowej karcie, przed złożeniem zamówienia upewnij się, że posiadasz kartę z wygrawerowanym na rewersie 16-cyfrowym numerem. W przeciwnym razie należy zamówić nową kartę.

b) Czytnik kart kryptograficznych: „Bez czytnika”.

4. Zarejestruj/zaloguj się na stronie internetowej.

5. Wypełnij wszystkie niezbędne dane na stronie internetowej (tzw. „kupon”).

6. Wybierz Punkt Rejestracji R-SOFT STUDIO SP. Z O. O. w celu wizyty oraz potwierdzenia tożsamości.

7. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 81 44 08 300 lub oczekuj na kontakt ze strony Inspektora Punktu Rejestracji.

8. Odbierz produkt oraz podpisz umowę w siedzibie naszej firmy pod adresem: Al. Racławickie 8/14, 20-037 Lublin (III piętro, pion A).

Dokładny opis procesu składania zamówienia dostępny jest na stronie https://sigillum.pl, w zakładce

  • PLIKI
  • INSTRUKCJE FORMULARZE
  • PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU SIGILLUM.

Aktualny cennik produktów Centrum Usług Zaufania Sigillum dostępny jest na stronie https://sigillum.pl, w zakładce

  • PLIKI
  • CENNIK.