Pozostałe usługi

Business Intelligence BI
Business Process Management BPM
Infrastruktura IT
Service Desk
Testowanie Systemów IT​

Business Intelligence BI

Otoczenie, w którym obecnie funkcjonujemy charakteryzuje się coraz większą dynamiką zmian.
Taka sytuacja wymusza na przedsiębiorcach konieczność podejmowania decyzji w sposób szybki, ale jednocześnie przemyślany.

Każde zwlekanie z decyzją może spowodować przegapienie okazji na zwiększenie pozycji konkurencyjnej i polepszenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Rozwiązaniem, które wspomoże podejmowanie decyzji na podstawie dostępnych danych są narzędzia Business Intelligence.
W ramach Business Intelligence zawierają się aplikacje i technologie zbierania, gromadzenia, analizy i dostarczania danych.

Firma R-Soft Studio, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, proponuje następującą ofertę w ramach rozwiązań BI:

 • PROJEKTOWANIE RAPORTÓW – narzędzia, które na podstawie danych zawartych w bazie danych Systemu, umożliwiają tworzenie potrzebnych raportów. Współpracując z firmą R-Soft Studio mogą Państwo zlecić stworzenie konkretnych raportów naszym wykwalifikowanym pracownikom lub sami kreować raporty za pomocą zapytań SQL.
 • ANALIZA I DORADZTWO – analiza potrzeb Klienta pod kątem informacji, które chce uzyskać.
 • MIGRACJA DANYCH – przenoszenie danych z różnych źródeł do docelowych baz danych za pomocą narzędzi ETL przez wykwalifikowanych specjalistów.
 • ROZWÓJ SYSTEMU – ulepszanie istniejącego i działającego produkcyjnie Systemu.
 • SERWIS I UTRZYMANIE – wsparcie Klienta w celu całkowitej redukcji przerw w działaniu Systemu.
 • SZKOLENIA – dedykowane szkolenia powdrożeniowe w zakresie obsługi Systemu.

Business Process Management BPM

Obecnie, na całym świecie, powodzenie wdrożenia jakiegokolwiek Systemu w organizacji publicznej, naukowej, czy też w przedsiębiorstwie zależy od odpowiednio przeprowadzonej analizy procesów zachodzących u Klienta.

Obecnie używaną przez pracowników R-Soft Studio notacją do modelowania procesów jest BPMN.

analiza procesów biznesowych

Przeprowadzanie analizy procesów biznesowych i dostosowanie Systemu do wymagań Klienta.

wykrycie nieprawidłowości

Dokonanie analizy pod kątem stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości w procesach u Klienta.

zwiększenie efektywności

Pomoc w zmianach procesów u Klienta w celu poprawy efektywności.

Infrastruktura IT

Lubimy wyzwania i do każdego, nawet najbardziej skomplikowanego zadania podchodzimy z ogromnym zaangażowaniem.

Administracja serwerami

Administrowanie, utrzymywanie, stały monitoring, tworzenie kopii bezpieczeństwa, instalowanie oprogramowania na serwerach oraz optymalizacja wydajności systemów.

Administracja sieciami

Planowanie, instalowanie, konfigurowanie sprzętu, zarządzanie i monitoring infrastruktury sieciowej.

Administracja systemem backupu

Administrowanie, planowanie archiwizacji, oraz odtwarzanie backupów.

Monitoring sieci

Nieprzerwalny monitoring sieci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości pracy.

Wirtualizacja

Wirtualizacja opierająca się na rozwiązaniach VMware, Citrix Server.

Audyty IT

Audyty bezpieczeństwa sieci, infrastruktury oraz aplikacji webowych wskazujące nieprawidłowości i pozwalające na sprawne funkcjonowanie firmy.

Szkolenia

Kompleksowe szkolenia z zakresu IT, które pozwolą Twojej firmie posiadać wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Service Desk

Ciągły wzrost oczekiwań użytkowników korzystających z naszych systemów informatycznych przyczynił się do tego, iż Helpdesk stanowi kluczową rolę w codziennych kontaktach z klientem.

0%

Doświadczenia

Doświadczenie oraz kompetencje pracowników umożliwiają natychmiastowe udzielenie pomocy naszym klientom, dzięki czemu zostaje zachowana harmonia ich pracy.

0%

Zadowolonych klientów

R-Soft Studio tworzą ludzie z pasją dzięki czemu użytkownicy naszych systemów otrzymują fachową pomoc. Efektem naszych działań jest szerokie grono zadowolonych klientów

HelpDesk to oprogramowanie pomocy technicznej ze zintegrowanym zarządzaniem zasobami i projektami zgodne z wytycznymi ITIL.

 • Baza wiedzy
 • Katalog usług
 • Raporty HelpDesk
 • Obsługa wielu lokalizacji
 • Zarządzanie umowami SLA
 • CMDB
 • Portal samoobsługowy
 • Zarządzanie pomocą techniczną
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie problemami

Testowanie Systemów IT

Testowanie oprogramowania jest bardzo ważnym procesem, przekładającym się na jakość wytwarzanego oprogramowania.

Często decyduje ono o sukcesie czy porażce oprogramowania, wpływając tym samym na wizerunek firmy.
Testowanie należy rozpocząć jak najwcześniej, ponieważ podstawowymi źródłami błędów są specyfikacja i projekt.
Im później wykryty zostanie błąd tym większy jest koszt jego usunięcia.

Cele
testowania

SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI SYSTEMU PO WDROŻENIU
WYKRYCIE BŁĘDÓW W PIERWSZYCH ETAPACH TWORZENIA OPROGRAMOWANIA
PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW TESTOWANIA
SPRAWDZENIE SYSTEMU POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ

R-Soft Studio oferuje kompleksowe rozwiązania dotyczące zapewnienia jakości wytwarzanego oprogramowania:

 • zarządzanie testami
 • automatyzacja testów
 • testy funkcjonalne
 • testy strukturalne
 • testy modułowe
 • testy regresyjne
 • testy integracyjne
 • testy i audyty wydajności
 • testy i audyty bezpieczeństwa
 • testy UAT