R-SOFT E-USŁUGI

E-USŁUGI

OFERUJE UŻYTKOWNIKOM SZEREG BARDZO PRZYDATNYCH FUNKCJONALNOŚCI ORAZ KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z JEGO WDROŻENIA WSZYSTKO TO ZNACZĄCO WPŁYWA NA USPRAWNIENIE PRACY I OBIEGU DOKUMENTACJI

 System eUsługi jest narzędziem wspierającym komunikację pomiędzy Mieszkańcem a Urzędem i udostępniającym przez niego usług. Ułatwia dostęp do informacji dla Obywatela.

Obywatel ma dostęp do korespondencji wysłanej do Urzędu, ma wgląd do statusów swoich spraw oraz odpowiedzi otrzymanych od Urzędu.

Dzięki integracji z portalem podatkowym Obywatel ma dostęp do informacji o dobrach trwałych, które posiada, naliczonych podatkach z tytułu ich posiadania oraz o innych opłatach. Obywatel może także uregulować zaległe płatności wobec Urzędu.  

 System e-Usługi dedykowany jest jednostkom samorządu terytorialnego.

Moduły systemu Rsoft eusługi
E-ADMINISTRACJA

Formularze urzędowe pogrupowane w kategorie, które można uzupełniać w ramach portalu i wysyłać do Urzędu drogą elektroniczną. 

E-KULTURA

Elektroniczny system informacji kulturowych w regionie, wykaz obiektów kulturowych wraz z informacjami.

E-TURYSTYKA

Elektroniczny system informacji turystycznej zawierający wydarzenia/aktualności z regionu, kalendarium wydarzeń i imprez turystycznych, zintegrowanie placówek turystycznych i tras turystycznych.

E-USTERKA

Możliwość informowania o usterkach na terenie gminy, rodzaje usterek są zgłaszane w ramach kategorii, możliwość dołączenia zdjęcia do wiadomości.

E-INFORMACJA

Publikowanie / sprawdzanie informacji o zagrożeniach, ostrzeżeń, bieżących alarmów w danym regionie

E-KONSULTACJE SPOŁECZNE

Tworzenie badań i oceny działań władz Gminy, konsultacje nt. pomysłów obywatelskich.

GALERIA

CZYM SIĘ CHARAKTERYZUJE?

  • elastyczny
  • promuje region
  • zbliża obywatela
  • wspiera kultura
  • ułatwia komunikację
  • rodzi dyskusje
  • upsrawnia działanie

ZAPYTAJ O OFERTĘ​