ue

R-SOFT QMS

R-SOFT QMS w pigułce
QMS w pigułce
QMS w pigułce
Usprawniona praca systemu zarządzania

System R-SOFT QMS usprawnia pracę Przedstawiciela Kierownictwa oraz innych osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zarządzania, jak również ułatwia wykazanie poprawnego funkcjonowania systemu zarządzania podczas okresowych auditów przeprowadzanych przez zewnętrzne jednostki certyfikacyjne.

 Dlaczego wdrożenie systemu jest takie ważne?

Wdrożenie systemu to bardzo ważny proces, od którego zależy późniejsze efektywne funkcjonowanie systemu.