R-SOFT eBiuletyn

Urzędowy
Informator teleinformatyczny

służący do udostępniania informacji publicznych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.

Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Ponadto system, który oferujemy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, które jest podstawowym aktem wykonawczym regulującym funkcjonowanie systemów BIP.

System R-SOFT eBiuletyn jest dedykowany w szczególności do podmiotów, które podlegają obowiązkowi udostępniania informacji publicznej, czyli:

 • organy władzy publicznej,
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
 • podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
 • podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
 • podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • związki zawodowe i ich organizacje,
 • partie polityczne,
 • inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Nasz system R-SOFT eBiuletyn to gwarancja:

 • zgodności systemu ze standardami WCAG 2.0 – standard,
 • techniczny określający w jakim stopniu strona internetowa,
 • powinna być przystosowana i dostępna dla osób niepełnosprawnych,
  zabezpieczenia serwera certyfikatem SSL,
  adresu w domenie *e-biuletyn.pl lub na życzenie w innej,
 • możliwość migracji danych do nowego biuletynu,
 • stałej rozbudowy i optymalizacji działania aplikacji,
 • możliwość integracji z innymi rozwiązaniami w zależności od Państwa potrzeb,
 • prawo do uzyskania kopii bazy na każde Państwa żądanie w
  formacie standardowym, tj. SQL – zagwarantowane zapisem w umowie
 • trzy wersje kolorystyczne systemu,
 • objęcie systemu serwisem gwarancyjnym powdrożeniowym:
  a) asysta techniczna,
  b) konsultacje telefoniczne,
  c) objęcie systemem Help Desk R-SOFT STUDIO.

WDROŻENIA R-Soft eBiuletyn

Firma R-SOFT STUDIO Sp. z o. o. została wybrana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako podwykonawca projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”, w której świadczyła support dla ponad 600 jednostek posiadających system BIP.

Opcje kolorystyczne R-Soft eBiuletyn

Niebieska

Czerwona

Zielona