R-SOFT eRada

INNOWACYJNY
SYSTEM DO OBSŁUGI RADY GMINY, MIASTA, POWIATU, SEJMIKU

OFERUJE UŻYTKOWNIKOM SZEREG BARDZO PRZYDATNYCH FUNKCJONALNOŚCI ORAZ KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z JEGO WDROŻENIA WSZYSTKO TO ZNACZĄCO WPŁYWA NA USPRAWNIENIE PRACY I OBIEGU DOKUMENTACJI

 

R-SOFT eRada to system dedykowany do obsługi Rady Gminy/Miasta/Powiatu/Sejmiku. Pozwala na pełną obsługę i archiwizację danych związanych z działaniem ww. komórek administracji samorządowej.

System R-SOFT eRada świetnie sprawdzi się we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego lub instytutach i instytucjach naukowych tj.:

 • Rady Miasta,
 • Rady Gminy,
 • Sejmiku Wojewódzkiego,
 • Zarządu Województwa,
 • Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
 • Rady Naukowej.
 • Przeprowadzanie głosowań metodą zarówno elektroniczną jak i tradycyjną.
 • Kompleksowa obsługa posiedzeń i sesji Rady, wraz ze szczegółowym planowaniem ich przebiegu.
 • Szeroko rozwinięty elektroniczny obieg dokumentacji.
 • Obsługę i archiwizację danych związanych z działaniem administracji samorządowej.
 • Aplikację na urządzenia mobilne.
 • Wideo transmisję obrad oraz udostępnianie ich przebiegu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.
 • Funkcjonalności i narzędzia ułatwiające pracę.

System R-SOFT eRada to udogodnienie usprawniające pracę zarówno Radnych jak i Biur Rady.

 • Dokumentacja elektroniczna zamiast papierowej.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy na wysyłkę korespondencji.
 • Usprawniony przebieg obrad.
 • Głosowanie w formie elektronicznej na czytelnych ekranach.
 • Automatyczne zliczanie głosów.
 • Szybki dostęp do wyników.
 • Zdalny wgląd do wyszukiwanych dokumentów bez konieczności osobistej wizyty w Biurze.
 • Możliwość wysyłania elektronicznych wiadomości do Radnych.
 • Płynny przepływ dokumentacji i informacji.
 • Możliwość szczegółowego zaplanowania porządku obrad.
FUNKCJONALNOŚCI R-Soft eRada

Elektroniczna obsługa dokumentacji:

System R-SOFT eRada pozwala na przechowywanie i obieg dokumentacji w formie elektronicznej.

Dokumentacja papierowa może zostać całkowicie zastąpiona wersją elektroniczną.
 • Rejestry dokumentów, umożliwiają dodawanie oraz edycję dokumentów tj. Uchwała, Projekt Uchwały, Informacja lub Protokół.
 • Elektroniczny obieg projektów uchwał, znacznie przyspiesza ich zaopiniowanie. System obsługuje cały proces wielostopniowej akceptacji aktów prawnych.
 • Wykaz dokumentów gwarantuje Radnym zdalny dostęp do wszystkich materiałów przygotowanych na sesję, zarówno w trybie online jak i offline.
 • Funkcja Wzory dokumentów pozwala na dodawanie gotowych szablonów, które mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych uchwał, projektów, interpelacji czy usprawiedliwień.
 • Dostęp do systemu z dowolnego miejsca, daje Radnym możliwość dodawania interpelacji i usprawiedliwień bez osobistej wizyty w Urzędzie.

Aplikacja Mobilna

Aby jeszcze bardziej ułatwić Radnym korzystanie z programu R-SOFT eRada, stworzona została jego wersja mobilna, dedykowana na tablety i smartfony.

 • Za pomocą aplikacji Radni mogą oddać swój głos oraz podglądać porządek obrad.
 • Aplikacja umożliwia również przeglądanie dokumentów przygotowanych na najbliższe posiedzenie oraz dostęp do materiałów archiwalnych.
 • Wersję mobilną można uruchomić na systemie Android.

Obsługa posiedzeń

Prezentowany moduł umożliwia Radnym planowanie posiedzeń poprzez dodawanie kluczowych danych tj. data, godzina jego rozpoczęcia, miejsce,
w którym się odbędzie czy porządek obrad. Posiada również opcję załączania niezbędnych plików.

Elektroniczna lista obecności pozwala prowadzącemu na kontrolę frekwencji uczestników w dowolnym momencie obrad.
Z kolei Radni w trakcie trwania obrad mogą zdalnie zgłaszać chęć zabrania głosu, a na tej podstawie Prowadzący decyduje czy w danej chwili dać im możliwość wypowiedzi.

Portal Informacyjny

Dedykowany portal informacyjno-multimedialny, zintegrowany z systemem R-SOFT eRada.

Portal udostępnia mieszkańcom kompletne informacje o pracy Rady – szybki dostęp do porządków obrad, szczegółów działań komisji i statystyk aktywności radnych.
 • Szczegóły posiedzeń radnych, zarówno sesji jak i komisji, wraz z materiałami na te posiedzenia.
 • Szczegóły aktywności radnych i komisji
 • Lista interpelacji i wniosków

Wraz z portalem oferujemy również opcjonalnie możliwość transmisji obrad online za pomocą dedykowanego, bezpiecznego rozwiązania w pełni zgodnego ze standardami RODO:

 • transmisje w czasie rzeczywistym
 • dostęp do nagrań archiwalnych