R-SOFT PZP

nowa era
prawa zamówień publicznych

SYSTEMU DO PRZYGOTOWYWANIA, PUBLIKOWANIA I PRZEGLĄDANIA ORAZ MONITOROWANIA PRZETARGÓW, BĄDŹ POSTĘPOWAŃ

SystemPZP odpowiada za pełną elektronizację zamówień publicznych. Jest:

  • kompleksowym narzędziem do przygotowania, prowadzenia oraz dokumentowania zamówienia od momentu założenia postępowania, poprzez złożenie ofert, ocenę, kończąc na odnotowaniu postępu realizacji zamówienia jakim, jest np. ewidencja faktur,
  • elektronicznym archiwum ofert i dokumentacji zamówienia,
  • poufną, bezpieczną platformą komunikacyjną między zamawiającymi i wykonawcami,
  • systemem bezpiecznym, dzięki zastosowaniu szyfrowanego protokołu HTTPS.

System ten został stworzony przede wszystkim dla jednostek administracji publicznej.

Celem systemu jest przede wszystkim ułatwienie i skrócenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno dla zamawiającego jak i dla wykonawcy. Dodatkowo umożliwia efektywną kontrolę nad całym procesem,
dzięki ujednoliceniu dokumentacji oraz funkcjonalności zbierania i udostępniania danych.

  • Program tworzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem wraz z zespołem informatyków i prawników specjalizujących się w zamówieniach publicznych. Dzięki swojej wiedzy mogą szybko reagować na potrzeby Klientów, bez konieczności dalszego konsultowania z innymi specjalistami.
  • Zespół na bieżąco analizuje wszystkie zmiany i aktualizacje w procesie elektronizacji zamówień prowadzonych obecnie przez MC i UZP i dostosowuje do zmieniających się potrzeb.
  • Dajemy gwarancję tworzenia dokumentów zgodnie z aktualnymi przepisami.
  • Zapewniamy pełną zgodność z PZP.
  • Gwarantujemy darmowe aktualizacje i połączenie z Platformą e-Zamówienia, kiedy zostanie udostępniona przez MC.

Wprowadzenie systemu PZP usprawnia proces składania zamówienia publicznego, tym samym pozwalając na dokładniejsze przygotowanie, publikację oraz analizę tychże zamówień.

ZAUFAJ NAM

FUNDAMENTEM NASZEGO DZIAŁANIA JEST ZADOWOLENIE I POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA NASZYCH KLIENTÓW. PRZEZ PONAD 16 LAT WDRAŻAJĄC TAKIE APLIKACJE EZD,
BIP,
E-ARCHIWUM, U PONAD 800 KLIENTÓW UDOWODNILIŚMY, ŻE JESTEŚMY PARTNEREM GODNYM ZAUFANIA. DLATEGO PRZEPROWADŹMY PROCES ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
RAZEM

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Zmiany w przetargach

Obowiązkiem wszystkich zamawiających będzie pełna elektronizacja zamówień.

18.10.2018

Obowiązek korzystania wyłącznie z elektronicznej formy dokumentów zostanie rozszerzony także na oferty, wnioski o zakwalifikowanie do udziału w procedurze, a także pozostałą korespondencję jaka jest wymieniana pomiędzy uczestnikami procedury.