R-SOFT QMS

Nowoczesny
system dedykowany jednostkom posiadającym wdrożony system zarządzania jakością ISO

Usprawniający pracę Przedstawiciela Kierownictwa oraz innych osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zarządzania

System R-SOFT QMS jest naszym autorskim rozwiązaniem dedykowanym dla wszystkich jednostek posiadających wdrożony system zarządzania jakością ISO. Usprawnia on pracę Przedstawiciela Kierownictwa oraz innych osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zarządzania, jak również ułatwia wykazanie poprawnego funkcjonowania systemu zarządzania podczas okresowych audytów przeprowadzanych przez zewnętrzne jednostki certyfikacyjne. System jest przystosowany do normy PN-EN ISO 9001:2009.

System R-SOFT QMS jest dedykowany do pracy w:

 • jednostkach Administracji Publicznej różnego szczebla oraz ich jednostek podległych,
 • szpitalach, przychodniach oraz innych jednostkach medycznych w części administracyjnej („szarej”),
 • uczelniach i jednostkach naukowych,
 • instytutach badawczych,
 • przedsiębiorstwach różnej wielkości.

System R-SOFT QMS umożliwia:

 • zarządzanie personelem oraz kwalifikacjami osób pracujących na stanowiskach,
 • zarządzanie lokalizacjami,
 • nadzór nad niezgodnościami, reklamacjami i incydentami bezpieczeństwa informacji,
 • nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi,
 • przygotowywanie i nadzór nad wykonaniem audytów wewnętrznych,
 • automatyczne generowanie raportu audytu,
 • przygotowywanie i nadzór nad wykonaniem przeglądów zarządzania,
 • nadzór nad dokumentami i zapisami,
 • nadzorowanie uprawnień i obowiązków pracowników,
 • edycję diagramów, schematów postępowania, zatwierdzania dokumentacji,
 • badanie satysfakcji klientów.
 

Korzyści jakie wynikają z wdrożenia systemu to przede wszystkim:

 • wspomaganie systemu zarządzania w oparciu o narzędzia elektronicznego gromadzenia i zarządzania danymi,
 • spełnienie wymagań normy w zakresie wymaganych pisemnych procedur i ułatwienie planowania okresowych audytów wewnętrznych,
 • ograniczenie do minimum „papierowego” obiegu informacji w systemie zarządzania oraz zmniejszenie pracochłonności związanej ze spełnianiem wymagań norm ISO,
 • umożliwienie bieżącego i okresowego raportowania z dowolnych zakresów danych w różnych ujęciach,
 • stworzenie narzędzi kontroli elektronicznego obiegu dokumentacji,
 • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i tajności gromadzonych danych,
 • pełna kontrola nad procesami zbierania i przetwarzania danych poprzez tabelę zindywidualizowanych uprawnień poszczególnych użytkowników systemu,
 • prostota obsługi i łatwość w dostępie do elementów systemu.

WDROŻENIE SYSTEMU R-SOFT QMS

WDROŻENIE SYSTEMU TO BARDZO WAŻNY PROCES, OD KTÓREGO ZALEŻY PÓŹNIEJSZE EFEKTYWNE FUNKCJONOWANIE SYSTEMU. PROCES WDROŻENIA SYSTEMU SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:

1. Analiza przedwdrożeniowa obejmująca identyfikację procesów, funkcjonalności i oczekiwań związanych z pracą w Systemie.

2. Ustalenie harmonogramu wdrożenia systemu w sposób niekolidujący z bieżącą pracą jednostki.

3. Ustalenie i konfiguracja parametrów startowych Systemu m.in.:

 • struktura organizacyjna,
 • rejestry, rodzaje i właściwości ewidencjonowanych obiektów,
 • wymagania infrastruktury w tym: wydajność serwera, rodzaj systemu serwerowego, sposób i tryb przeprowadzania archiwizacji danych,
 • skonfigurowanie baz danych w Systemie.

4. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla użytkowników i administratorów systemu zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

5. Dostarczenie wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) dokumentacji systemu i jego instrukcji obsługi.

6. Objęcie systemu serwisem gwarancyjnym powdrożeniowym:

 • asysta techniczna,
 • konsultacje telefoniczne,
 • objęcie systemem Help Desk R-SOFT STUDIO,
 • gotowość do przeprowadzenia modyfikacji lub rozbudowy systemu po dodatkowych uzgodnieniach.