ue

Podstawowe etapy wdrożeń naszych produktów

Zamiarem tego etapu jest określenie celów projektu, zrozumienie środowiska gospodarczego, ustanowienia organizacji projektu oraz określenie kierunków usprawnienia firmy. Czynnościami wykonywanymi w pierwszym etapie są m.in. przeprowadzenie narady inicjującej, ocena istniejącego stanu funkcjonowania firmy oraz powołanie zespołu wdrożeniowego. Po przedstawieniu metodyki i zakresu projektu przeprowadzamy analizę przedwdrożeniową, natomiast kierownik zespołu definiuje szczegółowy harmonogram wdrożenia, plan wdrożenia projektu oraz kosztorys.

Celem tego etapu jest uzgodnienie i udokumentowanie procesów gospodarczych firmy, określenie priorytetów zmian oraz przeprojektowanie sposobów działania oraz struktury.

Czynnościami wykonywanymi w ramach tego są: prezentacja metody, udokumentowanie procesów gospodarczych, analiza i wybór procesów do przeprojektowania oraz ich przeprojektowanie.

Rozpoczyna się od szkoleń użytkowników kluczowych i administratora. Następnie wypracowana jest koncepcja systemu na poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa po przeniesieniu ich do systemu. Opracowywany jest prototyp konwersji danych oraz wykonywany jest test przeniesienia danych.

Tworzone scenariusze testowe mają za zadanie sprawdzić poprawność implementacji poszczególnych procesów biznesowych w systemie. Formalne zatwierdzenie uruchamianej funkcjonalności. Przeprowadza się w celu ustalenia, czy można zaakceptować system lub moduł. Testy te najlepiej jest przeprowadzać po zakończeniu testów integracyjnych, dzięki czemu w testowanych aplikacjach nie powinny występować już błędy związane z komunikacją między poszczególnymi elementami. W testach akceptacyjnych sprawdzana jest poprawność procesu biznesowego z punktu widzenia użytkownika końcowego. W ramach testów akceptacyjnych, oferujemy m. in.:
– zbieranie i zgłaszanie wymagań biznesowych;
– przygotowanie scenariuszy akceptacyjnych;
– testy akceptacyjne (wykonywanie scenariuszy akceptacyjnych);
– zgłaszanie błędów i raportowanie progresu prac.

Ostatni etap wdrożenia przed uruchomieniem systemu rozpoczyna się od weryfikacji poprawności parametryzacji. Następnie przygotowywane są instrukcje stanowiskowe oraz szkolenia użytkowników końcowych.

W zależności od rodzaju wdrożenia dane mogą być przenoszone ze starego systemu. Po weryfikacji wprowadzonych danych podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu pracy w systemie.

Etap ten kończy się podpisaniem protokołu zakończenia projektu.

Usługi polegające na usuwaniu przez wykonawcę wad, realizowane przez zespół konsultantów dedykowanych do wykonania wdrożenia (w trybie projektowym), świadczone przez wykonawcę.

W ramach Asysty powdrożeniowej, oferujemy system zgłoszeń Help Desk, konsultacje telefoniczne, pomoc poprzez połączenie zdalne oraz audyty powdrożeniowe.

Aktualności

11
sty

Pierwsza konferencja pt. „Proces wdrożenia i utrzymania RODO/GDPR . Jak w praktyce doprowadzić do zgodności z rozporządzeniem nr 679/2016 w jednostkach samorządowych”

W dniu wczorajszym odbyła się organizowana przez nas konferencja dotycząca wdrożenia i utrzymania RODO/GDPR, poruszony został również temat zamówień publicznych. Spotkanie skierowane było do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, w tym danych osobowych – przede wszystkim do kierownictwa jednostki oraz pracowników działu IT lub ABI. dr hab. Bogdan Księżopolski – ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, Kierownik...
01
gru

RODO – przygotuj się do zmian!

Już od 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych czyli RODO, postawi jednostki prywatne i publiczne przed ogromnym wyzwaniem dostosowania się do nowych restrykcji. To największa zmiana w Polsce od dwudziestu lat. Nowe rozporządzenie dotyczyć będzie wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych i...
30
lis

Rewolucja w zamówieniach publicznych!

Od przyszłego roku zapowiada się prawdziwa rewolucja w przetargach. Wszystkie jednostki administracji publicznej będą musiały dostosować się do nowych przepisów w zamówieniach publicznych. Obowiązkiem wszystkich zamawiających będzie pełna elektronizacja zamówień, w tym wprowadzenie e-faktur i przyjmowanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z Dyrektywą 2014/24/UE termin wdrożenia wymaganej elektronizacji przypada na IV kwartał 2018....