ue

Testowanie Systemów IT

Testowanie oprogramowania jest bardzo ważnym elementem
Testowanie oprogramowania jest bardzo ważnym procesem, przekładającym się na jakość wytwarzanego oprogramowania.

Często decyduje ono o sukcesie czy porażce oprogramowania, wpływając tym samym na wizerunek firmy. Testowanie należy rozpocząć jak najwcześniej, ponieważ podstawowymi źródłami błędów są specyfikacja i projekt. Im później wykryty zostanie błąd tym większy jest koszt jego usunięcia.

Cele testowania:
•    sprawdzenie systemu pod względem zgodności z dokumentacją
•    wykrycie błędów w pierwszych etapach tworzenia  oprogramowania
•    przedstawienie wyników testowania
•    sprawdzenie zgodności systemu po wdrożeniu

R-Soft Studio oferuje kompleksowe rozwiązania dotyczące zapewnienia jakości wytwarzanego oprogramowania.

Usługi oferowane przez R-Soft Studio:

•    zarządzanie testami
•    automatyzacja testów
•    testy funkcjonalne
•    testy strukturalne
•    testy modułowe
•    testy regresyjne
•    testy integracyjne
•    testy i audyty wydajności
•    testy i audyty bezpieczeństwa
•    testy UAT

R-Soft Studio oferuje kompleksowe rozwiązania