Zmiany w zamówieniach publicznych!

Zmiany w zamówieniach publicznych!

Od przyszłego roku zapowiada się prawdziwa rewolucja w przetargach.
Wszystkie jednostki administracji publicznej będą musiały dostosować się do nowych przepisów w zamówieniach publicznych.
Obowiązkiem wszystkich zamawiających będzie pełna elektronizacja zamówień, w tym wprowadzenie e-faktur i przyjmowanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z Dyrektywą 2014/24/UE termin wdrożenia wymaganej elektronizacji przypada na IV kwartał 2018.

Zmiany w przepisach związane są z projektem „E-Zamówienia- Elektroniczne Zamówienia Publiczne” prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji.04

Celem projektu jest przede wszystkim ułatwienie i skrócenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno dla zamawiającego jak i dla wykonawcy. Dodatkowo ma umożliwić efektywną kontrolę nad całym procesem, dzięki ujednoliceniu dokumentacji oraz funkcjonalności zbierania i udostępniania danych.

Proces elektronizacji zamówień publicznych będzie możliwy poprzez ogólnodostępną Platformę e-Zamówień. Aby sprostać nowym wymaganiom Podmioty Publiczne powinny przygotować się także poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych, umożliwiające kompleksową, elektroniczną obsługę dokumentacji i jej archiwizowanie. Takimi rozwiązaniami są Systemy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz zintegrowane z nimi moduły Zamówień Publicznych.

Skontaktuj się z nami już dziś, a chętnie przedstawimy ofertę dostosowaną do potrzeb Podmiotu Publicznego, który reprezentujesz!